Als uw persoonlijke projectleider organiseren wij alle zaken om uw bouwproject vlot te laten verlopen.  Wij informeren de bouwheer, coördineren de planning en sturen de aannemers. Ook leveren we de nodige technische studies (stabiliteit, keuringen, EPB, ...) en zorgen we dat de papierwinkel overzichtelijk is voor de bouwheer (vergunningen, renovatiepremies, belastingsattesten, keuringsattesten, verlaagde BTW tarieven, ...).

Kortom: wij regelen alles voor u, maar doen dit uiteraard steeds in overleg met u en de andere partijen.

Bij bouw- of renovatieprojecten coördineren wij volgende partijen:

Een architect en/of een interieurarchitect
    •      All In Projects ontwerpt zelf in overleg met de bouwheer waar we een meerwaarde kunnen bieden op zowel              architectuur alsook op interieur en inrichting. Als ontwerper en werfcoördinator kunnen we de ontwerpen 

            makkelijker omzetten naar de praktijk.

Een geregistreerd aannemer
    •      All In projects zorgt op maat van de klant voor uw geregistreerd en erkend totaalaannemer of voor

             verschillende gespecialiseerde aannemers die door ons gecoördineerd worden tijdens het hele project.
 
Een EPB verslaggever, verplicht voor alle bouwwerken met een bouwvergunning
    •      All In Projects zorgt voor de meest geschikte EPB verslaggever voor uw project. Reeds tijdens het ontwerp wordt rekening gehouden met de uitslag van het uiteindelijke epb-verslag. Dit doen we door rekening te houden met de compactheid van het gebouw, de bouwknopen reeds van bij het ontwerp op te lossen en door voorstellen op te maken met welke hernieuwbare energie u het beste rendement en comfort kan halen. Dit uiteraard alles zonder afbreuk te doen aan het ontwerp.
 
Een veiligheidscoördinator is enkel verplicht als gekozen wordt om niet alle werken door eenzelfde totaalaannemer te laten uitvoeren.
    •      All In Projects zorgt indien nodig voor de meest geschikte veiligheidscoördinator voor uw project.

 
Een stabiliteitsingenieur, noodzakelijk voor nagenoeg alle grotere renovaties, ruwbouwwerken en ondergrondse werken.
    •    All In Projects zorgt indien nodig voor de meest geschikte stabiliteitsingenieur voor uw project. 
 

All in projects verzorgt de nodige administratie en de esthetische, technische- en logistieke  ondersteuning voor:
    •    Ontwerp en bouwvergunningen

    •    bouwmethode en materiaalkeuzes

    •    Technische uitwerking van plannen, documenten, informatie
    •    Aanvraag renovatiepremies, subsidies, verlaagde btw tarieven
    •    Aflevering belastingsattesten
    •    Vergunningen voor containers, stellingen, werfverkeer, enz...
    •    Keuringen voor water, elektriciteit, materieel, enz …